Farming

In Afrika is 80% van de mensen afhankelijk van de opbrengst van hun grond. Als de oogst tegenvalt of mislukt, dan heeft dat direct grote gevolgen.

Tree of Life biedt boeren de mogelijkheid om een duurzame en kostenbesparende manier van landbouwen te leren. Een landbouwmethode die goed is voor de aarde én de oogsten aanzienlijk verbetert.

Hoe werkt het?

Om naar voedselzekerheid toe te werken traint Tree of Life boeren in Foundations For Farming (FFF). De training leert boeren om op een Bijbelse manier te landbouwen. Het evangelie is in de landbouwtraining verweven door vier vaste basisprincipes die van toepassing zijn op alle gebieden in het leven: op tijd, met kwaliteit, zonder verspilling en met plezier.

Als deze principes trouw worden toegepast, vormt dit een basis voor positieve karaktervorming, rentmeesterschap, zelfvoorzienendheid en winstgevende ondernemingen. Boeren die deze principes trouw toepassen, kunnen trainer worden.

Meer dan maïs

Voortbouwend op FFF kunnen mensen ook getraind worden in het telen van andere gewassen, zoals peulvruchten en fruit. Daarnaast is het houden van dieren, zoals kippen, geiten, varkens en vissen belangrijk voor een goed bestaan en voor een positieve invloed op het dorpsleven, met kansen voor duurzame zelfredzaamheid.

Alle landbouwtrainingen zijn naast de theorie tegelijkertijd ook heel praktisch: in de demonstratietuin kan het geleerde direct in de praktijk worden gebracht!

Lees meer over ons plan van aanpak om samen met de boer te werken aan een hoopvolle toekomst.

Goed rentmeesterschap

Net zo belangrijk voor een duurzame, zelfvoorzienende toekomst is het goed zorgen voor het ecosysteem in en rondom de boerderijen en trainingscentra. Tree of Life wil de fora en fauna beschermen die ons is toevertrouwd.

Alle landbouwtrainingen maken boeren bewust over kwesties als erosie en het verdwijnen van biodiversiteit en hoe deze de opbrengsten van het veld beïnvloeden. Er is inzicht nodig dat landbouw de bodem kan uitputten, als de grond niet op een goede manier wordt bewerkt. Alle trainingen bieden natuurlijke, duurzame én goedkopere oplossingen!

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen