Privacy voorwaarden

Uw privacy doet ertoe! Stichting Tree of Life verzamelt gegevens van klanten, leads en websitebezoekers met als doel om onze dienstverlening voor onze (potentiele) donateurs en partners te optimaliseren. We respecteren daarin uw privacy. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dragen we er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

  • De gegevens die op onze website via formulieren gevraagd worden, worden uitsluitend gebruikt in het kader van onze dienstverlening.
  • Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag of aanvraag zo snel mogelijk af te handelen.
  • Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen. Uitsluitend derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw (aan)vraag wordt de informatie ter beschikking gesteld.
  • Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.


Gegevensverzameling
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij verschillende tools waarbij wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren en/of opslaan. Hieronder ziet u welke persoonsgegevens we verzamelen.

Persoonsgegevens
Gebruikt u een formulier op onze website, dan kunnen we u vragen om u persoonsgegevens zoals bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen.  Meestal volstaat echter alleen naam en email adres. Deze gegevens hebben we nodig om contact op te kunnen nemen met u  en uw (aan)vraag gericht te kunnen beantwoorden.

Er blijft een back-up van de gegevens in de database van de website staan. Dit doen we om te voorkomen dat contactaanvragen verloren gaan bij problemen met de e-mail. De back-up gegevens op de website worden na 90 dagen verwijderd.

Websitegebruik
We gebruiken Google Analytics om te analyseren hoe websitebezoekers de website gebruiken. We willen namelijk graag weten of de inhoud van onze website aansluit bij de behoefte van de websitebezoeker.

Via onze website worden er daarom cookies van Google Analytics in uw browser geplaatst. Google Analytics analyseert de informatie die hiermee wordt verzameld. We hebben de configuratie van Google Analytics aangepast conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat betekent ook dat de website statistieken geanonimiseerd worden verzameld. Daarmee is het niet mogelijk om via Google Analytics individuele personen te herleiden.

Als je surft op de website van Tree of Life dan accepteer je onze privacyvoorwaarden. Wij plaatsen geen cookies van derden op onze website.

Uw rechten
Vanuit de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd? U kunt gebruik maken van uw recht op inzage. Ook is het mogelijk om uw gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen. In deze gevallen kunt u contact met ons opnemen via info@treeoflife.international.