Samen bereiken we meer dan alleen!

Sinds 2006 werken wij in ontwikkelingslanden en hebben we een stabiel netwerk opgebouwd. Naast het uitgeven van meer dan 150 microkredieten, leren we boeren landbouwmethodes aan die hen zelfredzaam maken: op weg naar voedselzekerheid. Een hoopvolle toekomst zonder armoede!

Ons streven is om een flexibele, efficiënte organisatie te blijven met een zo laag mogelijke overhead. Kwaliteit leveren en een duurzame impact behalen, vraagt natuurlijk wel om investering. Voor personeelskosten hebben wij een intern geoormerkt fonds, zodat 90% van uw giften besteed kunnen worden aan het projectwerk.

BEDRIJVEN

KERKEN

STICHTINGEN

VRIJWILLIGERS

PROJECTEN BEZOEKEN

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen