Samen bereiken we meer dan alleen!

Sinds 2006 werken wij in ontwikkelingslanden en hebben we een stabiel netwerk opgebouwd. Naast het uitgeven van meer dan 150 microkredieten, leren we boeren landbouwmethodes aan die hen zelfredzaam maken: op weg naar voedselzekerheid. Een hoopvolle toekomst zonder armoede!

Het projectwerk is in de afgelopen twee jaar enorm gegroeid. De organisatie moest meegroeien om dit te kunnen managen. Met ondersteuning van een vrijwillige boekhouder is een prachtige boekhouding op poten gezet. Pieter en Christian hebben een training mogen ontvangen in partnerontwikkeling. Partners zijn mensen die samen met ons de schouders willen zetten onder Gods plan. Mensen die samen toeschouwer zijn van wat God doet en meedenken, bidden en geven.

Ons streven is om een flexibele, efficiënte organisatie te blijven met een zo laag mogelijke overhead. Kwaliteitleveren en een duurzame impact behalen, vraagtnatuurlijk wel om investering.

Voor personeelskosten hebben wij een intern geoormerkt fonds, zodat 90% van uw giften besteed kunnen worden aan het projectwerk.

Blokje van vier – foto met pop-up waar de tekst dan verschijnt of net zoals ‘het begint bij de boer’ met veeg op achtergrond

Bedrijven
Er is kracht in samenwerking. Daarom werkt Tree of Life samen met verschillende partners in Nederland en in het buitenland. Wij zoeken partners die samen met ons willen investeren in Gods Koninkrijk! Heb je een groot netwerk? Expertise? Wil je graag de handen uit te mouwen steken? Lees meer over hoe afgelopen zomer een bouwteam naar Malawi ging om zonnepanelen te installeren.

Kerken
De groei in onze projecten vraagt om meer handen en harten die met ons mee willen dragen. Wij bieden concrete projecten voor collectedoeleinden, zoals het trainen van 100 boeren in één jaar of een dorp voorzien van materialen om energiezuinige fornuizen te bouwen.

Stichtingen
Tree of Life werkt samen met verschillende stichtingen om de zelfredzaamheid van de projecten te vergroten. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met Agrisim voor het ontwikkelen van de Tree of Life app en met Er Op Uit! voor onderwijsmateriaal voor de kinderclubs in Malawi. Wij vergroten graag ons partnernetwerk. Bouw je samen mee aan een hoopvolle toekomst?

Word vrijwilliger
Tree of Life is een netwerk van vrijwilligers. Iedereen heeft verschillende talenten en het is prachtig om te zien hoe de stichting vanaf 2006 is gedragen door vrijwilligers. Van kaartenverkoop tot fundraisers, van projectbezoeken tot samenwerking op lange termijn. Help jij om mee te bouwen aan een zelfredzame toekomst voor mensen in Afrika?

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie