Voedselschaarste

De bodem van het Afrikaanse continent is voor een groot deel met woestijnen bedekt. Maar er zijn tegelijkertijd nog zoveel kansrijke gebieden met vruchtbare grond! En toch lijdt Afrika honger. De landen met de beste natuurlijk aanwezige bronnen, kunnen zichzelf het slechtst onderhouden. Hoe kan dat?

Bodem uit balans

Sinds jaar en dag zijn de oogsten onvoldoende, de opbrengst wordt steeds minder. Door de toepassing van verkeerde landbouwtechnieken raakt de bodem uitgeput. De eens zo rijke grond raakt meer en meer uit balans, bijvoorbeeld door verkeerd gebruik van kunstmest of door het kappen van bomen. De natuurlijke biodiversiteit verdwijnt.

Hongerprobleem
Afrika heeft honger en is steeds minder in staat om zichzelf te voeden. Mensen willen geen boer meer zijn, omdat er geen brood mee te verdienen valt. Het groeiende hongerprobleem heeft grote gevolgen voor de toekomstige generatie. Kinderen kunnen zich bijvoorbeeld niet concentreren op school, waardoor een vervolgopleiding buiten bereik is. Het is wetenschappelijk aangetoond dat hersenschade het gevolg is van langdurige honger. 

Wist je dat…

De eerste duizend dagen van een mensenleven cruciaal zijn voor het ontwikkelen van de hersenen?

Chronische honger het goed functioneren van de hersenen beperkt?

G

Een slechte start voor een kind levenslange gevolgen kan hebben?

Uitdagingen

De neerwaartse spiraal van bodemuitputting, slechte oogsten, honger en een gebrek aan financiële middelen heeft grote impact op het dagelijks leven en op de toekomst. Als er te weinig oogst is, is er te weinig geld. Hierdoor kunnen de kinderen misschien niet naar school. De impact van honger op het dagelijks leven uit zich ook in het maken van slechte keuzes. Dit alles zorgt ervoor dat het steeds lastiger wordt om deze vicieuze cirkel te doorbreken. 

Het tij moet gekeerd worden

Op weg naar een hoopvolle toekomst
Tree of Life heeft een hart voor de armen, net zoals Jezus dat had. Samen met lokale partners geven we onder andere landbouwtrainingen, om de neerwaartse spiraal te breken. Elke dag telt om het verschil te maken!

We komen langszij om mensen in armoede op weg te helpen naar zelfvoorzienendheid. Een uitspraak die in dit verband vaak gebruikt wordt: ‘Geef een man een vis en hij kan een dag eten. Leer hem te vissen en hij kan z’n hele leven eten. Wij gaan een stap verder: ‘Leer hem visnetten te maken en andere te trainen dit ook te doen, zo kunnen zij samen hun hele leven eten.’

Wat doet Tree of Life aan voedselschaarste?

  • Wij geven landbouwtrainingen om mensen op weg te helpen naar een zelfvoorzienend bestaan;
  • Wij faciliteren lokale leiders die het tij willen keren, weg uit de armoede;
  • Wij geven trainingen op het gebied van beheer van financiën, familierelaties en leven vanuit het geloof in Jezus Christus;
  • Wij helpen, zodat kansarme kinderen naar school kunnen;
  • Wij werken mee aan dorpsontwikkeling.

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen