Afgeronde projecten

Angola

Behaalde resultaten:

  • 29.000 boeren getraind in in Foundations for Farming
  • bouw gezondheidscentrum:

“Een belangrijke sleutel voor het doorbreken van de armoedecyclus, is het nastreven en bevorderen van een goede gezondheid. Als een vrouw gezond is, heeft ze genoeg energie om op het land te werken en daar plukt het gezin de vruchten van. Als de moeder bloeit, zijn haar kinderen beter gevoed en beter opgeleid.”

Dit was één van de doelstellingen waarom de medische kliniek gebouwd is. Relatief veel vrouwen in Angola komen niet goed door een zwangerschap heen. Veel van hen overlijden of hebben blijvend letsel. De medische kliniek is gericht op voorlichting, preventie en post partum operaties.

Farming, Finance, Family & Faith

De ‘4 F-en’ zijn belangrijke pijlers voor het werk van Tree of Life:
Farming: landbouwtrainingen die impact hebben op de voedselvoorziening en inkomsten van een boerengezin.

Finance: als de ergste honger gestild is, is het tijd om een goede financiële planning te maken.

Family: gezonde gezinswaarden liggen aan de basis van een stabiel bestaan.

Faith: wij geven alle trainingen vanuit het christelijk geloof. De vooruitgang van een gemeenschap zit niet alleen in gedragsverandering, maar ook in verandering van het denken.

‘Give a man a fish and he will eat for one day; train him to train others how to catch fish and they will eat for life’

 Deze uitspraak laat zien waarom we in duurzame zelfvoorzienende projecten geloven. Tree of Life komt langszij om armoede te bestrijden. We richten ons primair op landbouwers, de nood is bij hen het grootst en zij vormen de essentiële bouwstenen voor voedselvoorziening en welvaart.

Het doel is dat projecten binnen afzienbare tijd zelfstandig worden en dat er vanuit die projecten nieuwe projecten ontstaan. Zo leren vele boeren wat het inhoudt om duurzaam landbouw te bedrijven en om deze kennis door te geven – zodat anderen ook hun bestaan kunnen verbeteren.

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen

Waar we werken