Impact in de community

 “Give a man a fish and he will eat for one day; teach him how to train others how to catch fish and they will eat for life”

Hoe we werken

In onze aanpak richten we ons eerst op wat meest nodig is. Als iemand honger heeft, dan geven we eerst te eten. Daarna gaan we samen kijken naar de oorzaak: waarom is er honger? Daarna werken we samen aan een oplossing.

Projecten starten altijd in samenwerking met lokale partners: mensen die betrouwbaarheid hebben getoond en een visie hebben om de situatie te verbeteren.

Wist je dat…

Boeren vaak een zeer lage productie hebben, geen toegang tot voorzieningen en daardoor geen toekomstperspectief. Maar... Dat dit ook anders kan?

j

De armoedespiraal kan worden doorbroken door training in duurzame landbouw?

Z

De principes van duurzame landbouw gestoeld zijn op Bijbelse principes?

FINANCE

Nadat de ergste honger is gestild, is er ruimte om na te denken over de toekomst: inkomsten, uitgaven, sparen, investeren.

Wij geven cursussen aan gezinnen over hoe ze naar Bijbelse richtlijn hun financiële huishouding kunnen inrichten. Iedereen die interesse heeft, mag meedoen!

FAMILY

Goede familierelaties zijn heel belangrijk. Kinderen uit een gezond gezin kunnen zich beter ontwikkelen. Als de vader en moeder in harmonie met elkaar leven, kunnen ze allebei tot bloei komen en hun talenten te benutten.

FARMING

Tree of Life geeft landbouwtrainingen zodat boeren hun werk met plezier en duidelijke richtlijnen kunnen uitvoeren, met betere oogsten en herstelde bodems en groeiende biodiversiteit op de velden.

FAITH

Het geloof in Jezus Christus is de basis van waaruit we werken. We willen de liefde van Christus aan iedereen laten zien die daarvoor open staat. Bij de trainingscentra is vaak ook een kerk op het terrein te vinden.

HEALTH

Bij verschillende projecten zijn we betrokken bij (mobiele) gezondheidscentra. Van geboortezorg tot preventieve behandeling. Ook hier willen we bijdragen aan een gezonde toekomst voor de komende generatie door goed onderwijs.

Wat doet Tree of Life voor impact in de community?

  • In overleg met lokale partners financieren we voedseldistributie als tijdelijke oplossing;
  • Als partner van lokale visionairs helpen we een plan op te stellen, weg uit de armoede;
  • We delen in het geven van cursussen op het gebied van landbouw, financiën, geloof en gezondheid;
  • We financieren microkredieten om de zelfredzaamheid te vergroten;
  • We investeren in onderwijs.

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen