Van boer naar trainer

“Hé, waarom heb jij opeens zoveel oogst?”
“Zal ik het je laten zien?”

Lokaal investeren

Iedere boer die een training ontvangt, wordt van harte aangemoedigd om de opgedane kennis in hun eigen dorp te delen. Na de training bij het trainingscentrum gaan de boeren naar huis, waar ze de principes van Foundations for Farming toepassen op hun eigen veld. Daar kunnen buren en andere geïnteresseerden het verschil zien.

De getrainde boeren kunnen de dorpsgenoten verwijzen naar het trainingscentrum voor hun eigen onderwijs. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid om tijd en geld apart te zetten voor een training. laat staat de mogelijkheid om voor een tijdje het gezin te verlaten om een training te volgen. Daarom vindt Tree of Life het belangrijk om trainers te trainen.

Wist je dat…

A

De trainingscentra die boeren opleiden tegelijkertijd dienst doen om trainers te trainen?

j

We voor de trainingen gebruik maken van bestaande faciliteiten. Zijn deze er niet? Dan helpen we om die op te zetten.

Z

De Tree of Life app real-time de oogsten registreert?!

Lokale ambassadeurs opleiden

We leiden lokale ambassadeurs op die de landbouwprincipes in hun eigen dorp kunnen voorleven. Ze leren hun buren, familie en kennissen om ook via Gods principes te landbouwen. De getrainde boer wordt zelf trainer!

Inhoud opleiding
De opleiding tot trainer duurt 6 maanden. Na die tijd zijn de trainers klaargestoomd om zelf les te gaan geven. De trainers in spé leren over presentatievaardigheden, lesgeven, IT, theoretische achtergronden en meer. Op het terrein van het trainingscentrum zijn verschillende demonstratietuinen, waar de aankomende trainers alle theorie direct in de praktijk kunnen brengen. 

De drie peilers van de training zijn: het overbrengen van de basisprincipes van landbouw, het beheer van financiën en werken naar zelfredzaamheid.

Impact

Een boer die trainer is, heeft de mogelijkheid om heel veel mensen per jaar te bereiken! Als een trainer naar zijn dorp terugkeert en het geleerde laat zien, dan heeft dat een impact op vele gezinnen. Het is fantastisch om te zien hoe lokale mensen zelf het heft in handen nemen om toe te werken naar een bestaan zonder honger.

Afrikaanse boer met Tree of Life App

TREE OF LIFE APP

De trainer registreert de voortgang en de opbrengsten van de boeren die door hen zijn getraind. Hiervoor is de Tree of Life app ontwikkeld. Zo kunnen wij real-time meekijken wat er een continent verderop gebeurt! We zijn verheugd dat de techniek op deze manier kan meewerken, zodat de kilometerslange afstand minder een rol speelt in de samenwerking.

 

Lees over onze app 

Faith, family & finance

Voedselzekerheid op grotere schaal komt steeds dichterbij. Dit heeft een grote impact op de gemeenschap, want nu komt er ruimte om het hele leven naar bijbels ideaal in te delen. Denk aan de onderwerpen geloof, gezin en financiën.

Lees je mee wat de volgende stap is? Een stap die niet alleen de boer, maar de hele gemeenschap op een positieve manier verandert.

Wat doet Tree of Life om trainingen voor trainers mogelijk te maken?

  • Wij faciliteren lokale partners in de uitvoering;
  • wij faciliteren lokale leiders met een visie;
  • wij dragen bij aan de opleidingskosten voor de allerarmsten.

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie

Deel dit project