“Hé, waarom heb jij opeens zoveel oogst?”
“Zal ik het je laten zien?”

 

De basis is gelegd: in het trainingscentrum is een groep boeren getraind die de principes van Foundations for Farming (FFF) toepassen op hun eigen veld, in hun eigen dorp. Daar kunnen buren en andere geïnteresseerden het verschil zien. 

Iedere boer die een training ontvangt, wordt van harte aangemoedigd om de kennis in het eigen dorp te delen. En om mensen te verwijzen naar het trainingscentrum voor hun eigen onderwijs. 

 

Behoefte aan lokale trainers
Niet iedereen heeft de mogelijkheid om tijd en geld apart te zetten voor een training, laat staan de mogelijkheid om voor een tijdje het gezin te verlaten om een training te volgen. Daarom vindt Tree of Life het belangrijk om trainers te trainen. Zo leiden we lokale ambassadeurs op die de landbouwprincipes in hun eigen dorp kunnen voorleven. Ze leren hun buren, familie en kennissen om ook via Gods principes te landbouwen.

De getrainde boer wordt zelf trainer!

Inhoud opleiding
Om trainers op te leiden, maken we gebruik van bestaande faciliteiten van scholen of zetten we nieuwe faciliteiten op.
De opleiding tot trainer duurt 2 tot 6 maanden. Na die tijd zijn de trainers klaargestoomd om zelf les te gaan geven. De trainers in spé leren over presentatievaardigheden, lesgeven, IT, theoretische achtergronden en meer. Op het terrein van een trainingscentrum zijn verschillende demonstratietuinen, waar de aankomende trainers alle theorie direct in de praktijk kunnen brengen.

Pijlers
De drie pijlers voor de trainingen zijn:
1) De basisprincipes van Bijbelse landbouw
2) Het beheer van financiën
3) Samenredzaamheid

Tree of Life app
De trainer registreert de voortgang en de opbrengsten van de boeren die door hem of haar zijn getraind. Hiervoor is de Tree of Life app ontwikkeld. Zo kunnen wij real-time meekijken wat er een continent verderop gebeurt! We zijn verheugd dat de techniek op deze manier kan meewerken, zodat de kilometerslange afstand minder een rol speelt in de samenwerking. 

Impact
Een boer die trainer is, heeft de mogelijkheid om heel veel mensen per jaar te bereiken! Als een trainer naar zijn dorp terugkeert en het geleerde laat zien, dan kan dat een impact hebben op vele gezinnen. Het is fantastisch om te zien hoe lokale mensen zelf het heft in handen nemen om toe te werken naar een bestaan zonder honger.

<impact toevoegen: https://charityhands.org/wp-content/uploads/2019/01/Folder-Tree-of-Life-Project.pdf >

Faith, Family & Finance
Als voedselzekerheid in een dorpsgemeenschap dichterbij komt… Dan heeft dit een grote impact op de gemeenschap, want nu komt er ruimte om te gaan bouwen aan een hoopvolle toekomst. En hoe beter bouwen dan op Bijbelse grond? Denk aan de onderwerpen geloof, gezin en financiën. Lees je mee wat de volgende stap is? Een stap die niet alleen de boer, maar de hele gemeenschap op een positieve manier verandert.

Wat doet Tree of Life om trainingen voor trainers mogelijk te maken?
Wij faciliteren lokale partners in de uitvoering
Wij faciliteren lokale leiders met een visie
– Wij dragen bij aan de opleidingskosten voor de allerarmsten

 

Video-idee:
Demonstratietuin in beeld

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie

Deel dit project