“Afrika telt naar schatting 50 miljoen boerengezinnen die lijden aan ondervoeding. Deze kleinschalige boeren zouden de oplossing kunnen zijn voor het wereldvoedselprobleem.”

Deze boeren hebben echter een zeer lage productie, geen toegang tot voorzieningen en geen toekomstperspectief. Met een gezamenlijk initiatief willen wij hier verandering in brengen!

In samenwerking met Foundations for Farming (FFF) bieden wij landbouw trainingen aan in onder andere Kameroen en Malawi.

De diagnose
De armoedespiraal van de Afrikaanse boer hangt samen met lage opbrengsten van zijn land. Door het land traditioneel te ploegen voor gebruik, wordt vruchtbaar land weggespoeld en weinig vocht vastgehouden. Een kostbare investering in kunstmest probeert deze effecten ongedaan te maken. Dat heeft schulden en alleen korte termijn resultaten tot gevolg.

Armoedespiraal doorbreken
Onze training begint bij een goede omgang met de bodem. Door niet te ploegen, maar de bodem te bedekken en een humuslaag op te bouwen, ontstaat een fundament voor betere oogsten. Door het toepassen van Foundations for Farming kan de boer zijn armoedespiraal doorbreken. 

Hoe werkt het?
Foundations for Farming heeft een landbouwtechniek ontwikkeld op basis van Bijbelse principes. Op een stuk grond van slechts 624 m2 kan een gezin van zes personen voedselzekerheid behalen door 55 rijen te planten. Elke rij is een emmer mais. Bij een succesvolle oogst kan toepassing op grotere schaal volgen. (foto invoegen)

Van de 55 rijen is één rij bestemd voor de trainer, één rij voor de arme en één rij voor Tree of Life. Ook hier is een Bijbels principe van toepassing: vermenigvuldiging door te delen.

Foundations for Farming rust op vier pijlers:


Op tijd: het land moet op de juiste tijd zaai klaar zijn voor de regens. Er wordt getraind in goed plannen en voorbereiden; op tijd beginnen met het werk, zodat zaden op tijd gezaaid worden. Dit is naar de tekst uit Prediker 3:1-2 (HB): “Voor alles bestaat een bepaalde tijd: een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te oogsten.”

Met hoge kwaliteit: we geven God de eer door ons werk te doen, met een hoge standaard. Orde en structuur in de velden is belangrijk, daarom werkt FFF met goede plant- en rij afstanden. Een goede voorbereiding van de plantgaten is essentieel.

Zonder verspilling: zorgvuldige omgang met de schaarse natuurlijke bronnen is een fundamentele voorwaarde voor succes. De training leert boeren om verspilling te voorkomen. Verspilling van tijd, bodem, water, zonlicht, zaaigoed en energie.

Met plezier: het aanleren van een houding van enthousiasme en dankbaarheid is belangrijk. Boer zijn is een eerbaar en belangrijk beroep. Werken met plezier eert God en zorgt óók voor een betere opbrengst.

Strategie
De training wordt in diverse landen aangeboden vanuit demonstratie boerderijen die fungeren als
opleidingscentrum. Wij maken gebruik van bestaande faciliteiten van scholen of zetten nieuwe faciliteiten op, zoals in Kameroen en Malawi. Om zoveel mogelijk boeren te bereiken, richten we ons met name op het trainen van trainers. Zij starten lokale demonstratietuinen op in de omliggende dorpen.

 

Faith, Family & Finance
Zodra een boer een betere opbrengst behaalt, is goede omgang met financiën essentieel. Herinvesteren, sparen en budgetteren zijn onmisbare vaardigheden. In Afrika wordt 80% van het werk op het land door vrouwen gedaan, mannen zijn vaak afwezig in werk en gezin. Herstel/verzoening in families is een waardevolle toevoeging aan de trainingen. 


Alle trainingen zijn gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel. Op basis van deze gezonde fundamenten voor Farming, Finance, Faith & Family willen wij de gezinnen helpen voortbouwen naar een zelfvoorzienend leven.

Wat doet Tree of Life om trainingen in duurzame landbouw mogelijk te maken?
Wij werken samen met Foundations for Farming om goed een effectieve trainingen te geven
– Door deze landbouwtrainingen faciliteren we het proces richting een zelfvoorzienend bestaan
– Wij werken mee aan dorpsontwikkeling door het geven trainingen: op het gebied van beheer van financiën, familierelaties en meer vanuit het geloof in Jezus Christus

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie