ONS DNA

 

Alle trainingen van Tree of Life zijn gebaseerd op de Bijbel en dragen ons DNA van zelfvoorziening in zich.

In het DNA van Tree of Life zit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om iets te doen aan armoede. Wij zetten zelfvoorzienende projecten op, waardoor mensen zelf de kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Hierbij werken we altijd samen met lokale partnerorganisaties en kerken.

Farming

Landbouwactiviteiten die op een goede, duurzame manier worden uitgevoerd, maken het verschil. Zo werken we van voedselschaarste naar voedselzekerheid! LEES MEER.

Flora en fauna
Tree of Life vindt het belangrijk om goed voor de aarde te zorgen, deze te beschermen en ecosystemen te behouden.

Faith
Tree of Life gelooft in Jezus Christus als haar redder en verlosser. Vanuit innerlijke ontferming zijn wij bewogen met mensen die in armoede leven.

Family
Het gezin is de hoeksteen van de samenleving – nog steeds! In veel gezinnen heerst gebrokenheid, maar herstel is mogelijk door een hartsverandering.

Kids
Bij de kinderclubs in de kerk leren kinderen over Gods liefde en ontvangen ze een gezonde maaltijd.

Finance
Goed beheer van financiële middelen kan hét verschil maken. Tree of Life faciliteert trainingen voor goed beheer van financiën.

Tree of Life app
Boeren en trainers kunnen het trainingsmateriaal on- en offline raadplegen. De app monitort de oogst en adviseert welke gewassen te planten.

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie