ONS DNA

 

Alle trainingen van Tree of Life zijn gebaseerd op de Bijbel en dragen ons DNA van zelfvoorziening in zich.

In het DNA van Tree of Life zit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om iets te doen aan armoede en om goed te zorgen voor de schepping. Wij zetten zelfvoorzienende projecten op, waardoor arme mensen zelf de kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Hierbij werken we altijd samen met lokale partnerorganisaties en kerken.

Ons DNA in de praktijk

Farming

Landbouwactiviteiten die op een goede, duurzame manier worden uitgevoerd, maken het verschil. Zo werken we van voedselschaarste naar voedselzekerheid!

Flora en fauna

Tree of Life vindt het belangrijk om goed voor de aarde te zorgen, deze te beschermen en ecosystemen te behouden.

Faith

Tree of Life gelooft in Jezus Christus als haar Redder en Verlosser. Vanuit innerlijke ontferming zijn wij bewogen met mensen die in armoede leven.

Family

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving – nog steeds! In veel gezinnen heerst gebrokenheid, maar herstel is mogelijk door een hartsverandering.

Kids & tieners

Bij de kinderclubs in de kerk leren kinderen over Gods liefde en ontvangen ze een gezonde maaltijd. Daarnaast is er tienerwerk in de vorm van sportclubs en (evangelisatie)weekenden

Financiën

Goed beheer van financiële middelen kan hét verschil maken. Tree of Life faciliteert trainingen voor goed beheer van financiën.

Ons DNA is verder uitgewerkt in het beleidsplan.

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen