“Ik geloof in dit werk omdat als we nu de stekker uit de stichting zouden trekken dat de projecten gewoon doordraaien, omdat deze op eigen benen staan!

Pieter Kruidenier | Co founder Tree of Life

Samenredzaamheid, een vreemd Nederlands woord. Toch omschrijft het precies wat Tree of Life beoogt: mensen die zelfredzaam worden door samenwerking. Deze samenwerking wordt ondersteund door lokale partners van Tree of Life en met iedereen die met ons vooruit wil kijken naar een hoopvolle toekomst.

Impact op lange termijn
Ons plan van aanpak hangt samen met de missie en visie, namelijk het opzetten van zelfvoorzienende projecten, waardoor arme mensen een kans krijgen om zelf een bestaan op te bouwen. Het doel is om van een uitzichtloze situatie een verschil te maken in mensenlevens, met een impact op lange termijn. Hiermee willen we Christus’ liefde heel praktisch gestalte geven.


In samenwerking met lokale partners geven we trainingen en zetten we projecten op. Te denken valt aan landbouwtrainingen, trainingen op financieel gebied, beroepstrainingen en startkapitaal in de vorm van een microkrediet. Maar ook het opzetten van medische posten, zorg voor de weduwen en wezen en onderwijs voor kinderen.

Maatwerk
Een plan van aanpak is altijd maatwerk, geen land en geen project zijn hetzelfde. Maar in grote lijnen kan een plan er zo uitzien: allereerst leggen we contacten met lokale leiders, we onderzoeken wat de nood is en maken samen een plan. Geen vraag, geen project. De lokale mensen voeren het plan uit en Tree of Life support financieel en werft fondsen. We bidden voor de projecten en denken mee over praktische gang van zaken voor het werk van alledag.

Lees hier meer over onze lokale werkers: <blogs van Steve & Truus, Deon & Sarah, Sam & Karin, uit te breiden met blogs over Curaçao en Angola>

 

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie