Training duurzame landbouw

Afrika telt naar schatting 60 miljoen boerengezinnen die lijden aan ondervoeding. Deze kleinschalige boeren zouden de oplossing kunnen zijn voor het wereldvoedselprobleem. Met een gezamenlijk initiatief willen wij verandering brengen.

De diagnose

De armoedespiraal van de Afrikaanse boer hangt samen met lage opbrengsten van zijn land. Door het land traditioneel te ploegen voor gebruik, wordt het bodemleven en de vochthuishouding verstoort. De aarde wordt zo hard als baksteen in de droge tijd. In de regentijd spoelt de vruchtbare toplaag weg en weinig vocht wordt vastgehouden op het veld zelf. Een kostbare investering in kunstmest probeert deze effecten ongedaan te maken. Dat heeft op korte termijn wellicht goede resultaten tot gevolg, maar op termijn bodemuitputting en veelal schulden.

Armoedespiraal doorbreken

In samenwerking met Foundations for Farming (FFF) bieden wij landbouwtrainingen aan. De training begint bij een goede omgang met de bodem. Door niet te ploegen, maar de bodem te bedekken en een humuslaag op te bouwen, ontstaat een fundament voor betere oogsten.

Wist je dat…

Boeren vaak een zeer lage productie hebben, geen toegang tot voorzieningen en daardoor geen toekomstperspectief. Maar... dat dit ook anders kan?

j

De armoedespiraal kan worden doorbroken door training in duurzame landbouw?

Z

De principes van duurzame landbouw gestoeld zijn op Bijbelse principes?

Hoe werkt het?

Foundations for Farming onderwijst het Pfumfudza (‘nieuw seizoen’) model. Op een stuk grond van slechts 624 m2 kan een gezin van zes personen voedselzekerheid behalen door 52 rijen te planten. Elke rij brengt een emmer mais op. Bij een succesvolle oogst kan toepassing op grotere schaal volgen. 

Tree of Life moedigt aan 55 rijen te planten, waarbij één rij bestemd voor de trainer, één rij voor de arme en één rij voor Tree of Life. Ook hier is een Bijbels principe van toepassing: vermenigvuldiging door te delen.

De vier peilers

Op tijd: het land moet op de juiste tijd zaai klaar zijn voor de regens. Er wordt getraind in goed plannen en voorbereiden; op tijd beginnen met het werk, zodat zaden op tijd gezaaid worden. Dit is naar de tekst uit Prediker 3:1-2 (Het Boek): “Voor alles bestaat een bepaalde tijd: een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te oogsten.”

Met kwaliteit: we geven God de eer door ons werk te doen, met een hoge standaard. Orde en structuur in de velden is belangrijk, daarom werkt FFF met goede plant- en rijafstanden. Een goede voorbereiding van de plantgaten is essentieel.

Zonder verspilling: zorgvuldige omgang met de schaarse natuurlijke bronnen is een fundamentele voorwaarde voor succes. De training leert boeren om verspilling te voorkomen. Zodat er geen verspilling is van tijd, bodem, water, zonlicht, zaaigoed en energie.

Met plezier: het aanleren van een houding van enthousiasme en dankbaarheid. Boer zijn is een eerbaar en belangrijk beroep. Werken met plezier eert God en zorgt óók voor een betere opbrengst.

Strategie

De training wordt in diverse landen aangeboden vanuit demonstratieboerderijen die fungeren als opleidingscentrum. Wij maken gebruik van bestaande faciliteiten van scholen of zetten nieuwe faciliteiten op, zoals in Kameroen en Malawi. Om zoveel mogelijk boeren te bereiken, richten we ons met name op het trainen van trainers. Zij starten lokale demonstratietuinen op in de omliggende dorpen.

Faith, family & finance

Zodra een boer een betere opbrengst behaalt, is goede omgang met financiën essentieel. Herinvesteren, sparen en budgetteren zijn onmisbare vaardigheden. In Afrika wordt 80% van het werk op het land door vrouwen gedaan, mannen zijn vaak afwezig in werk en gezin. Herstel en verzoening in families is een waardevolle toevoeging aan de trainingen.

Alle trainingen zijn gebaseerd op Gods Woord, de Bijbel. Op basis van deze gezonde fundamenten willen wij de gezinnen helpen voortbouwen naar een zelfvoorzienend leven.

Wat doet Tree of Life om trainingen in duurzame landbouw mogelijk te maken?

  • Wij werken samen met Foundations for Farming om goed een effectieve trainingen te geven;
  • door deze landbouwtrainingen faciliteren we het proces richting een zelfvoorzienend bestaan;
  • Wij werken mee aan dorpsontwikkeling door het geven trainingen: op het gebied van beheer van financiën, familierelaties, vanuit het geloof in Jezus Christus.

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen