Faith

Hartsverandering is de essentie

Waarom we doen wat we doen

Tree of Life is een christelijke organisatie en wij geloven in Jezus Christus als onze opgestane Heer en Verlosser. Wij zijn vanuit innerlijke ontferming bewogen met onze medemens die in armoede leeft en wij geloven dat er herstel mogelijk is, weg uit armoede.

Wij doen ons werk vanuit het perspectief dat wij leven in een gebroken wereld met gebroken relaties. De mens heeft vier relaties: een relatie tot de Schepper, tot de medemens, een relatie tot zichzelf en een relatie tot de schepping. Wij geloven dat Jezus naar de aarde is gekomen om herstel te brengen in deze relaties. 

Tree of Life kiest ervoor om eerst te werken aan herstel in de relatie tot de schepping, waardoor we in contact komen met onze medemens. Hierdoor kan hij kennis maken met zijn Schepper en kunnen mensen vrede sluiten met zichzelf. 

Daar waar harten veranderen, daar vindt echte verandering plaats. Wij doen ons werk biddend, in vertrouwen op Jezus.

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen