Trainingscentrum in Malawi: het warme hart van Afrika

Het mulitfunctionele trainingscentrum helpt mensen vanuit armoede op weg naar een hoopvolle toekomst. Het centrum biedt werkgelegenheid, scholing voor kinderen en training voor iedereen!

Een centrum voor iedereen

Malawi is één van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Ondanks bittere armoede, honger en tegenslag, zijn de mensen goedmoedig en veerkrachtig. Malawi heeft één van de jongste en snelst groeiende bevolkingsgroepen van Afrika. Maar liefst 46% van de inwoners is onder de 14 jaar.

Dit vormt een uitdaging, maar er zijn ook kansen om het straatarme land op een nieuwe manier vorm te geven. Daarom is het trainingscentrum er voor iedereen: kinderen die op het terrein naar school gaan, landbouwers die trainingen ontvangen en lokale mensen die erheen komen om te werken.

Over Mitongwe Malawi

Malawianen zijn voor 80% afhankelijk van opbrengst van eigen land en bos

We geven trainingen over landbouw, familie, financiën, gezondheid en geloof

De demonstratietuin helpt om de lessen direct in de praktijk te brengen

Het trainingscentrum biedt werkgelegenheid: direct een baan of een leer-werktraject

LANDBOUWTRAINING

ENERGIEZUINIGE
FORNUIZEN

KINDERCLUB

VOEDSELBOS

Lees meer: alle projecten in Malawi

Dorpsontwikkeling

Onze doelstelling is om de mensen die in de omgeving wonen (zo’n 21 dorpen met 12.000 inwoners!) een kans te bieden om op een duurzame manier uit de armoede te komen. Sinds 2019 is Tree of Life samen met haar partner Stand as One betrokken. Op het terrein wordt gebouwd aan een trainingscentrum voor dorpsontwikkeling.

 

Wat doen we?

Het trainingscentrum biedt:
een plek voor dagelijkse ontmoetingen voor trainers en leerlingen voor groei in relaties, rentmeesterschap en trainingen in duurzame landbouw
– een gezinscentrum met permacultuurtuin. Moeders met baby’s en jonge kinderen komen hier samen voor educatieve ochtenden, waarbij iedereen een vers stuk fruit krijgt. In het gezinscentrum is een bibilotheek aanwezig, waar de jeugd na school komt lezen en spelen
– een community garden waar we werkgelegenheid bieden en jongeren de kans geven om meer dan alleen maïs te verbouwen. Mensen kunnen hier leren hoe ze verschillende soorten groenten verbouwen
demonstratietuinen in het voedselbos: hier kunnen mensen on-the-job het effect zien. Dit sluit aan bij de manier van leren in de Malawiaanse cultuur. Het voedselbos laat 10 verschillende modellen zien op één plek, waar onder combinaties van FFF-velden en agroforestry velden

– een zadenbank en boomkwekerij waar mensen zaden van hoge kwaliteit kunnen kopen voor thuis
kerkgemeenschap: een geestelijk thuis voor gelovigen en voor de staff members
guest house: verblijfplaats voor vrijwilligers, stagiaires en gasten

Lopende projecten

Tree of Life in Malawi op Vimeo

Veldwerkers

Deon & Sarah zijn een Zuid-Afrikaanse stel dat leiding geeft aan het trainingscentrum. Deon, Sarah en hun dochters Ivannah & Jemma wonen sinds 2016 in Malawi. Ze geven dagelijks leiding aan een team van meer dan 70 mensen. 

Daarnaast runnen Deon & Sarah een boerderij van 350 hectare, waarvan 200 hectare bos. Op de boerderij groeien onder andere maïs, sojabonen, vrucht – en notenbomen. Er graast een kudde van 200 schapen en 60 runderen. 

Deon & Sarah hebben een flink aantal gebouwen, (water)wegen en velden in goede staat teruggebracht en ze trainen de lokale dorpelingen in Foundations for Farming.

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen