Tree of Life bouwt mee aan dorpsontwikkeling in Malawi: het warme hart van Afrika!

Het mulitfunctionele trainingscentrum helpt mensen vanuit armoede op weg naar een hoopvolle toekomst. Het centrum biedt werkgelegenheid, scholing voor kinderen en training voor iedereen!

%

Kinderen: de toekomst!

Malawi heeft één van de jongste en snelst groeiende bevolking van Afrika. Maar liefst 46% van de inwoners is onder de 14 jaar.

Naar school

Maar liefst 941 kinderen komen naar de Mitongwe basisschool. Ze zijn verdeeld over 10 klassen en 7 klaslokalen. Gezellig druk!

Biodiversiteit

Malawianen zijn voor 80% afhankelijk van de opbrengst van eigen land. Het bos verdwijnt echter in hoog tempo, de biodiversiteit vermindert. Maar in 2020 zijn zo’n 150 lokale bomen en planten weer teruggeplant!

Veldwerkers (pop-up/uitklap menu)
Deon & Sarah zijn een Zuid-Afrikaanse stel dat leiding geeft aan ons trainingscentrum in Malawi. Deon, Sarah en hun dochters Ivannah & Jemma wonen sinds 2016 in Malawi. We werken nauw met hen samen sinds juli 2019 toen we hun boerderij kochten samen met onze Canadese partner, Stand as One

Ze geven dagelijks leiding aan een team van meer dan 70 mensen. Daarnaast runnen Deon & Sarah een boerderij van 350 hectare, waarvan 200 hectare bos. Op de boerderij groeien onder andere maïs, sojabonen, vrucht – en notenbomen. Er graast een kudde van 200 schapen en 60 runderen. 

Deon & Sarah hebben een flink aantal gebouwen, (water)wegen en velden in goede staat teruggebracht. Ze trainen de lokale dorpelingen in Foundations for Farming. Er zijn zo’n 12.000 dorpelingen in en om het centrum en er is een school met 950 kinderen.

 

Doelgroep
Malawi is één van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Ondanks bittere armoede, honger en tegenslag, zijn de mensen goedmoedig en veerkrachtig. Malawi heeft één van de jongste en snelst groeiende bevolkingsgroepen van Afrika. Maar liefst 46% van de inwoners is onder de 14 jaar. Dit vormt een uitdaging, maar er zijn ook kansen om het straatarme land op een nieuwe manier vorm te geven. Het trainingscentrum is er voor iedereen: kinderen die op het terrein naar school gaan, landbouwers die trainingen ontvangen en lokale mensen die erheen komen om te werken.

 

Projecten
Sinds 2019 is Tree of Life samen met haar partner Stand as One betrokken. Op het terrein wordt gebouwd aan een trainingscentrum voor dorpsontwikkeling. Onze doelstelling is om de mensen die in de omgeving wonen (zo’n 21 dorpen met 12.000 inwoners!) een kans te bieden om op een duurzame manier uit de armoede te komen.

Trainingscentrum

  • Trainingen op het gebied van landbouw (Foundations for Farming), familie, financiën, gezondheid en geloof
  • Pastorale, diaconale- en gezondheidszorg
  • Het trainingscentrum heeft ook een demonstratietuin waar het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht, zoals koken op energiezuinige fornuizen, landbouwen, omgang met natuurlijke bronnen
  • Het trainingscentrum biedt werkgelegenheid: direct een baan of een leer-werktraject

 

Mitongwe basisschool
Kinderen in Malawi kunnen gratis naar de basisschool. Dé kans van hun leven om vaardigheden aan te leren die hen klaarstomen voor het latere leven. Maar een diploma wil nog niet zeggen dat de kinderen begrijpend kunnen lezen en schrijven. Vanwege armoede missen kinderen vaak jaren aan onderwijs.

Er is een start gemaakt om de drempels te slechten, zodat kinderen wel naar school komen. In het honger seizoen krijgen alle kinderen een maaltijd op school. Voor sommigen is dat hun enige maaltijd van de dag, dus een belangrijke reden om naar school te komen.

Wist je dat…

  • Er op dit moment 941 kinderen les krijgen op de Mitongwe basisschool?
  • Deze kinderen over 10 klassen zijn verdeeld?
  • Er (nog maar) 7 klaslokalen beschikbaar zijn?
  • 58% van de kinderen de lagere school niet afmaakt
  • Slechts 4% een diploma behaalt voor de middelbare school?
  • Ondervoeding dé oorzaak is voor concentratie- en leerproblemen?

Schoolmateriaal
Er zijn diverse acties opgezet om fondsen te werven voor een schooluitrusting, zoals een schooltas, uniform en boeken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat “door het verstrekken van één leerboek aan elke leerling in een klaslokaal, de alfabetisering verhoogt met 5-20 procent (Michaelowa en Wechtler (2006))”. Uit eigen onderzoek is gebleken dat er vaak maar één leerboek beschikbaar is per vak voor de hele klas. Er blijft genoeg te doen!

 

Voedselbank & zadenbos
In Malawi verdwijnt in hoog tempo het bos en daarmee de biodiversiteit. Jaarlijks verdwijnt naar schatting 33.000 hectare bos. Er worden nauwelijks bomen teruggeplant. De gevolgen zijn katastrofisch te noemen. De regens worden zeer onregelmatig, en spoelen de vruchtbare toplaag van de bodem weg. Natuurlijke voedselbronnen als wild, bessen en noten verdwijnen. Dit is rampzalig voor een volk wat voor 80% afhankelijk is van de opbrengsten van eigen land en bos!

In 2020 zijn we begonnen met het verzamelen en opkweken van ±150 lokale variëteiten. Zo bouwen we een lokale zadenbank en kwekerij. Dat kunnen we dan weer terugplanten in omliggende dorpen. Het team legt zelf een voedselbos aan; een natuurlijk ecosysteem waar eetbare soorten domineren. Verder levert dit een rijke ‘oogst’ op aan hoogwaardige natuur en andere nuttige producten zoals hout, medicinale kruiden en zaai- en plantgoed. We creëren hierdoor banen en leiden mensen op.

Lees hier meer over het planten van Moringa bomen. Een bijzondere boom die zelfvoorzienendheid dichterbij brengt!

 

Samen bouwen aan de toekomst
Om mee te werken aan een hoopvolle toekomst bouwen we mee aan het opknappen van de bestaande school. Hiermee willen we helpen om de kansen van de kinderen te vergroten. En in de nabije toekomst hopen we verschillende modules aan te bieden voor gericht beroepsonderwijs, bijvoorbeeld het opleiden tot chauffeur, timmerman, metselaar, landbouwtrainer, sportcoach, kinderwerker of gastvrouw.

Verder investeren we in de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van geloof en landbouw. Voor 100 van de meest kwetsbare kids is er een jaar geleden een kinderclub opgestart. Elke zaterdag- en zondagochtend van 8:00 tot 13:00 uur krijgen ze aandacht, een maaltijd, onderwijs. En natuurlijk maken de kids samen veel plezier! Hiervoor werken we samen met ‘Er op uit!’, een christelijke kinderwerk methode met bijbelse lessen die direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Zo krijgen de kids moestuin lessen die gebaseerd zijn op de principes van FFF.

De kinderen genieten van de spellen die in de lessen staan en de huiswerkopdrachten worden met enthousiasme uitgevoerd. Verschillende ouders zijn langs geweest om te vertellen hoe blij ze zijn met het initiatief. Een vruchtbare samenwerking!

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie