De kinderclub

Hier komen kinderen samen. Ze dansen, zingen, sporten, doen vaardigheden op en leren over Jezus. We investeren in deze mooie kinderen om samen te bouwen aan een generatie zonder armoede.

De kinderclub is er voor de allerarmsten in de omgeving van de boerderij. Elke zaterdag- en zondagochtend is een programma met spel, zang, dans, onderwijs uit de Bijbel en als afsluiter: een gezonde maaltijd!

Al vroeg vertrekt de tractor, op weg naar de omliggende dorpjes om kinderen op te halen. Per weekend komen zo’n 105 kids mee. Het programma is gericht op kwetsbare kinderen die niet naar school gaan en waarvan de ouders vaak niet goed voor ze zorgen.

Elk kind is geliefd
Een ochtend bij de kinderclub heeft als doel dat de kinderen zich geliefd en gehoord voelen. De leraren (Emanuel en James) leren de kinderen over Gods liefde door bijbelverhalen te vertellen. Als de groep compleet is, verzamelen ze op het voetbalveld. Hier zingen ze liedjes met de kinderen en spelen spelletjes.

Bijbel in beweging
Daarna volgt het bijbelonderwijs. Al snel merken Emanuel en James dat de kinderen afgeleid raken. Ze zijn het nu eenmaal niet gewend om stil te zitten en te luisteren. Maar daar hebben de mannen wat op bedacht! Na het vertellen van het bijbelverhaal volgt de praktische toepassing. Door middel van een toneelstukje komt het verhaal tot leven. Dan luistert iedereen opeens wel!

Ieder kind een moestuin
Voor het onderwijsmateriaal maken we gebruik van de Er op uit! methode. Dit is een Bijbelse onderwijsmethode die aansluit bij de landbouwsamenleving waarin de kinderen leven. De kids worden uitgedaagd om – onder begeleiding – een moestuintje te starten. De meeste kinderen kennen namelijk alleen maar maïspap, maar een bijkomend doel van het onderwijs is ook om kinderen kennis te laten maken met verschillende groenten en fruit. Zodat ze sterk en gezond opgroeien!

Alle opties voor doneren