100 banen in Malawi

Expertise en banen creëren om armoede te bestrijden

De trainingsboerderij in Malawi telt inmiddels 69 medewerkers. Hierdoor worden net zoveel families uit de armoede geholpen door een vast inkomen. Deze 69 mensen zijn blij dat ze zelf een eerlijk inkomen verdienen!

 

Help jij mee om van 69 naar 100 banen te gaan? smile

Een baan geven aan iemand, betekent in Malawi dat je ook een beroepstraining moet aanbieden. In Malawi kunnen kinderen wel gratis naar de basisschool, maar de kwaliteit van onderwijs en voorzieningen zijn bedroevend.

Zo wil een diploma nog niet zeggen dat kinderen begrijpend kunnen lezen en schrijven. Voor beroepsopleidingen geldt hetzelfde; velen blijken in de praktijk niet in staat te doen waarvoor ze zijn opgeleid.

 

Trainingen met perspectief
Het trainingscentrum biedt on-the-job trainingen en banen voor lokale mensen. Zo zijn er op de boerderij o.a. landbouwers, herders, boomkwekers, timmerlieden, bouwvakkers, monteurs, chauffeurs en bewakers aan het werk. In het sociale en zendingswerk zijn o.a. trainers, onderwijzers, predikanten, vertalers, kinder- en jeugdwerkers, voetbal coaches, koks en conciërges actief.

Zo is het centrum de grootste particuliere werkgever van de regio met een permanente staf van 69 mannen en vrouwen en pieken tot 110 mensen in de landbouw maanden.

 

Toekomstplannen
Het Tree of Life trainingscentrum wil in 2023 doorgroeien naar 100 vaste werknemers, zodat 100 gezinnen extra inkomsten verkrijgen. Een deel van deze werknemers verdient zichzelf terug door projecten die inkomsten genereren. Momenteel is dit met name de gewassenteelt.

Er komen dit jaar diverse projecten bij rondom vleesproductie, productie en verkoop van natuurlijke medicijnen, essentiële oliën en het drogen van fruit. Het doel is dat het gehele trainingscentrum zelfvoorziend zal worden de komende vijf jaar.

Alle opties voor doneren

Verwachte impact

>

100 gezinnen met een stabiel inkomen leidt tot voedselzekerheid voor minimaal 500 mensen

Het trainingscentrum groeit door de geïnvesteerde arbeid en kan meer mensen bereiken met haar training- en ontwikkelingsprogramma’s

l

De inkomsten worden lokaal uitgegeven en hebben positief effect op de lokale economie. Hierdoor ontstaat bedrijvigheid

N

Nieuwe banen scheppen hoop en toekomstperspectief voor de lokale bevolking!

Bouw je mee?

Voor €1000,- per jaar kunnen we iemand een jaarsalaris en opleiding aanbieden!

Neemt jouw bedrijf of kerk een personeelslid voor haar rekening? Een maandelijkse bijdrage van € 40 of € 80 per maand kan natuurlijk ook.

Dit kan voor een jaar, maar je steunt hen het meest met een periodieke gift. Dit is een gift waarin je gedurende vijf jaar hetzelfde bedrag schenkt. Dit is dan volledig aftrekbaar van je winst, dan wel je inkomstenbelasting.

Om dit te doen vul je het formulier periodieke gift in van de belastingdienst en mail dit naar info@treeoflife.international. Zo nodig kunnen we helpen met invullen.