Gezonde vrouwen: de basis voor een gezonde gemeenschap

Een belangrijke sleutel voor het doorbreken van de armoedecyclus, is het nastreven en bevorderen van een goede gezondheid. Als een vrouw gezond is, heeft ze genoeg energie om op het land te werken en daar plukt het gezin de vruchten van. Als de moeder bloeit, zijn haar kinderen beter gevoed en beter opgeleid.

Landbouwtrainingen

Tree of Life gaf tot nu toe 29.000 landbouwtraingen in Angola

Gezondheidstrainingen

Er zijn afgelopen jaren 220 gezondheidstrainingen gegeven

Operatie geslaagd

Afgelopen jaren zijn er vierentwintig vrouwen succesvol doorverwezen voor een operatie

Doelgroep en projecten

De doelgroep van de projecten in Angola zijn boeren, vrouwen en kinderen. De boeren ontvangen landbouwtrainingen en (zwangere) vrouwen worden geholpen, daar waar de lokale gezondheidszorg ontoereikend is.

In Angola lopen op dit moment twee projecten:

Training in duurzame landbouw
Het trainen van boeren in de principes van duurzame landbouw, volgens de methode van Foundations for Farming. De Angolese overheid heeft aan Sousa gevraagd of hij 29.000 boeren wilden trainen! Mensen hoorden ook het Goede Nieuws en kregen de kans om toe te werken naar voedselzekerheid. De overheid is enthousiast over de resultaten en is voornemens om 100.000 boeren te laten trainen in 2022/23!

Gezondheidscentrum voor vrouwen
Op dit moment wordt er gebouwd aan het gezondheidscentrum ‘Árvore da Vida’ in Huambo, met als doel om de armoedecyclus van vrouwen te doorbreken. Door goede gezondheidszorg en voorlichting te geven, wil Tree of Life meebouwen aan de ontwikkeling van arme dorpen.

Statistieken Angola

In Angola sterven 241 vrouwen bij 100.000 geboorten (2017); in Nederland is dit 5 op 100.000

q

Het aantal baby’s dat sterft bij de bevalling is 60,1 op de 1.000 levend geborenen (2018), in Nederland was dit 3,5 kind per 1000 levend geborenen

Het sterftepercentage van zwangere vrouwen is hoger op het platteland

Vrouwen lopen vaak onnodig lang rond met gezondheidsproblemen die te verhelpen zijn

De realiteit

De ontoereikende gezondheidszorg kost nog steeds veel (aanstaande) moeders het leven. Vrouwen bevallen vaker thuis, omdat ze zich geen (vervoer naar) een ziekenhuis kunnen veroorloven. Goed opgeleide lokale gezondheidswerkers kunnen helpen om problemen te voorkomen.

De gezondheid van vrouwen is een mensenrecht, maar veel arme vrouwen weten dit niet. Meer dan eens heeft een vrouw die aan een aandoening lijdt geen duidelijke begeleiding of aanmoediging om op tijd hulp te zoeken. 

Samen bouwen aan de toekomst

Het centrum beoogt vrouwen op te leiden om ‘gezondheidsambassadeurs’ te worden binnen hun eigen gemeenschap. De achterliggende visie is dat ze andere vrouwen met gezondheidsproblemen kunnen aansporen om zich te laten voorlichten en behandelen. Vrouwen worden opgeleid op het gebied van gezondheid, voeding en zorg voor moeder en kind. Daarnaast hebben Petra en Sousa (veldwerkers en initiatiefnemers voor Árvora da Vida)  zich tot doel gesteld om de landbouwtrainingen uit te breiden en ook hiervoor een trainingscentrum te starten.

Het gezondheidscentrum wordt multifunctioneel ingericht. Wil je weten hoe precies? Lees hier verder, ook voor de vorderingen van de bouwwerkzaamheden.

Veldwerkers

Petra en Sousa wonen en werken in Angola en zijn een paar jaar geleden getrouwd. Sousa komt uit Angola, Petra uit Nederland. Sousa is een echte zakenman met een bedrijf dat organische compost levert en Petra is verpleegkundige. Allebei hebben ze het verlangen om de Angolese bevolking op weg te helpen op richting een beter bestaan.

Samen vormen ze een prachtig stel en hun talenten laten zich goed combineren om aan de slag te gaan voor duurzame projecten. Hun visie is: 

‘een schakel zijn voor mensen die weinig kansen hebben, om hen verder te laten groeien zodat ze uit de cirkel van armoede en honger kunnen komen en mogen ervaren dat ze waardevol zijn.’ 

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen