Voorgangers in Malawi hebben vaak geen opleiding gehad. Het leiden van een kerk is hen ‘overkomen’, omdat ze kunnen lezen en schrijven. Of omdat ze natuurlijke leiderschapskwaliteiten bezitten, of ze ervaren een sterke roeping tot dit werk. Deze voorgangers zijn sterk in evangeliseren en mensen betrekken. Fantastisch, maar…

Er is duidelijk minder ontwikkeling op het gebied van structureel onderwijs en diaconaat. Veel kerkgangers vieren de zondagse dienst uitbundig, maar van maandag tot zaterdag is het vaak weinig relevant voor het gezinsleven of op de werkvloer.

Wij willen graag met lokale partnerorganisatie More Than A Mile Deep (MMD) samen verdiepend onderwijs geven in Bijbelse waarheden, zodat God de rest van de week net zo relevant is als op zondag.

Hoe gaan we dat doen?
Het Mitongwe trainingscentrum gaat leiders opleiden om Bijbelse waarheden te koppelen aan maatschappelijke thema’s, zoals honger, je naasten helpen en gezinswaarden. Zo ontstaat bij de leiders bewustzijn om elke dag het verschil te maken. We hopen en bidden dat dit enthousiasme ook wordt overgebracht op de gemeenteleden, zodat zij een getuigenis mogen zijn voor hun omgeving.

Deel dit bericht