Empowerment van boerengezinnen

Tree of Life helpt Noord-Oegandezen om armoede en ontbossing te verminderen. Het project creëert ook banen voor afgestudeerde jonge mannen.

Bomen geplant

In 2021 zijn er 100.000 bomen geplant die speciaal zijn gekweekt voor houtskoolproductie. Deze snelgroeiende boom groeit na het kappen opnieuw uit de stronk. Herplanting is niet nodig!

%

Houtskoolproductie

De oogst wordt verbrand in een oven die 30-40% meer opbrengst genereert dan een traditionele oven (10-15%). Dit geeft houtskool van hogere kwaliteit en minder afval.

Families die meedoen

Voor 2023 hopen we dat minstens 150 families kunnen deelnemen aan het trainingsprogramma.

Bedreigingen

Mensen in Noord-Oeganda merken nog dagelijks gevolgen van de burgeroorlog die in de jaren 80 woedde. De regio loopt achter op de rest van het land als het gaat om economische kansen. Veel weeskinderen hebben een gebrek aan onderwijs. Nu ze volwassen zijn, is het moeilijk voor hen om werk te vinden.

Daarnaast worden er in Oeganda grote hoeveelheden bomen gekapt voor de productie van houtskool, wat mensen nodig hebben om te koken. Illegale houtkap van niet-duurzame bossen dupeert de verarmde boer. Als de huidige trend zich voortzet, zijn er in 2050 geen bossen meer. Naast de stijgende houtprijs bedreigt dit indirect de overlevingskansen in deze regio.

Statistieken Oeganda

In Oeganda zijn veel weeskinderen door het oorlogsgeweld

q

De meeste kinderen zijn inmiddels volwassen en zoeken werk voor levensonderhoud

U

Door langdurige gevolgen van de oorlog is het vooral in Noord-Oeganda lastig om een bestaan op te bouwen

l

94% van de Oegandezen gebruikt brandhout uit niet-duurzame bronnen

Het houtskool-project

Op 26 hectare planten we 100.000 snelgroeiende bomen, geschikt voor de productie van houtskool

Het bos heeft onderhoud nodig, dit creëert banen

In de toekomst kan dit project dienen als demonstratie boerderij

Families ontvangen trainingen en krijgen zaailingen mee om op eigen land te planten

Aan de slag

Partnerorganisatie Hope Alive heeft een stuk land aangekocht wat gebruikt wordt voor bosbouw. Drie afgestudeerde jonge mannen, Brian, Robert en Jovi, hebben een training ontvangen bij de Kijani Forestry Farm (ook een lokale partner).

Ze hebben geleerd om bomen te verzorgen en om ze op een goede manier te kappen. Daarnaast leerden ze om het hout te drogen, houtskool te verbranden én om bomen te planten.

Geïnteresseerde (boeren)families kunnen worden getraind en voorzien van middelen om nieuwe bomen te planten op hun eigen land.

Samen bouwen aan de toekomst

 • In 2021 is het land gereed gemaakt voor beplanting. De eerste bomen zijn toen geplant!
 • In 2023 hopen we samen met Hope Alive de trainingsboerderij verder uit te breiden. In de afgelopen tijd zijn er verschillende gebouwen bijgebouwd, zoals een varkensstal en insectenhotel.
 • In 2025 worden de bomen geoogst. Ze zijn dan klaar voor de productie van houtskool. Met behulp van een “slimme oven” is een hogere opbrengst haalbaar (30-40%) in plaats van 10-15%. De oven biedt houtskool van hogere kwaliteit en minder afval.

De komende jaren zal het project houtskool blijven produceren met het hout dat is geoogst van de demonstratieboerderij en de deelnemende families. Daarnaast zijn er andere projecten gestart, zoals het houden van biggen, het telen van krekels voor consumptie en het geven van business trainingen. Met steun van Faunawatch is een cursus imkerij (blog) gegeven en hebben 30 families een bijenkast ontvangen.

Het doel is dat dit alles zorgt voor een meer diverse inkomstenstroom voor gezinnen.

Wist je dat…

Het planten van bomen de algehele gezondheid van de bodem ten goede komt en dat het erosie vermindert? Dit zal een positief effect hebben op de reguliere landbouwactiviteiten van mensen.

Een mogelijk toekomstig vervolgproject is de distributie van energie-efficiënte fornuizen in de regio zal zijn? Dit draagt ook bij aan de gezondheid van de gezinnen en vermindert de druk op de bossen.

  Veldwerkers

  Gertjan en Kate Flikweerd werken voor Hope Alive, een lokale partner van Tree of Life. Gertjan is verantwoordelijk als toezichthouder op het project. Hij en zijn familie wonen in Gulu.

  Verder bestaat het team uit Robert, Brian en Jovis: drie Hope Alive-studenten die zijn afgestudeerd met landbouw diploma’s. Zij hebben de dagelijkse leiding over het project. Ze werken samen met andere studenten, medewerkers en leden van de lokale gemeenschap.

  In deze video (Engelstalig) geeft Gertjan een rondleiding op het project!

  Ik wil bijdragen!

  Yes, Ik wil deze missie ondersteunen