Een microkrediet levert een wezenlijke bijdrage aan arme gezinnen

In India wonen veel mensen in afgelegen gebieden en ze leven van wat groeit op hun stukje grond. Anderen zijn dagloners die leven van een minimuminkomen – ze komen nauwelijks rond. Tree of Life helpt deze arme gezinnen door het verstrekken van microkredieten en het verlenen van medische zorg.

Microkredieten

Afgelopen jaar werden er 18 microkredieten uitgegeven

%

Kippen

zijn het meest populair als microkrediet! Iets meer dan de helft van de mensen koos een kip als investering

Afgelegen dorpjes

Tree of Life wil de microkredieten zoveel mogelijk verstrekken aan de mensen die het ’t meest hard nodig hebben, aan hen die op moeilijk bereikbare plaatsen wonen.

Veldwerkers
Sinds 1996 werken Sam en Karin Johnson beiden als verpleegkundigen in India. Ze zijn getrouwd en hebben drie zoons. Karin komt uit Nederland en Sam uit India. Ze zetten zich in voor mensen die geen of weinig toegang hebben tot medische zorg. Daarnaast overzien zij de uitgifte en terugbetaling van de microkredieten. 

Doelgroep
Sam en Karin richten zich vooral op de allerarmsten: mensen voor wie medische zorg onbereikbaar en onbetaalbaar is. In 2015 is Tree of Life in samenwerking met Sam en Karin gestart met het uitgeven van microkredieten aan mensen de in afgelegen bergdorpjes wonen.

Projecten
De laatste jaren is er, naast het verpleegkundige werk, ook steeds meer vraag naar microkredieten. Hiermee bedoelen we niet een microkrediet in de vorm zoals wij die in Nederland kennen! In plaats van geld krijgen mensen bijvoorbeeld een geit, een big of kuikens.

Hoe werkt het?
De ontvangers van het krediet mesten de dieren vet en verkopen deze door, of verkopen de eieren van de kip. Het principe is dat het krediet wordt terugbetaald met bijvoorbeeld het teruggeven van twee kippen of het afstaan van een deel van de opbrengst bij verkoop van het dier.

Als mensen na een jaar de lening teruggeven, dan kan dit bedrag weer aan andere mensen worden gegeven als een lening. Zelf kunnen ze dan weer kuikens of een big voor zichzelf kopen. Het doel is om mensen een opstapje te geven om zichzelf te voorzien in eten en/of een inkomen door het verstrekte krediet. 

Wie komt in aanmerking voor een microkrediet?
Voor het selecteren van mensen die het microkrediet ontvangen, wordt gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van Sam en Karin. Een lokale voorganger of een betrouwbaar gebleken dorpshoofd geeft aan welke mensen in aanmerking komen, zo wordt het project geborgd in de gemeenschapsstructuur. Een succesfactor wat het aantal terugbetaalde kredieten vergroot, is het systeem van kleine zelfhulpgroepen. 

In de praktijk kan dat er zo uit zien: zes vrouwen krijgen een krediet. Zij worden gekoppeld aan zes anderen die na hen de lening ontvangen. Zij kunnen komen kijken en helpen mee. Als het project succesvol is en het krediet is terugbetaald, dan krijgen de andere zes ook een lening in de vorm van een geit, kippen of een big!

Wist je dat…

  • Eén microkrediet de waarde heeft van ongeveer €35?
  • Er 18 kredieten zijn verstrekt in 2020, ondanks de COVID-19 maatregelen?
  • De meeste mensen een kip of big kiezen als microkrediet?

Statistieken India

Later in te vullen

Samen bouwen aan de toekomst

Met Sam & Karin bouwt Tree of Life mee aan een betere toekomst voor de allerarmsten in India. Een microkrediet kan een belangrijk verschil maken op meerdere gebieden. Mensen hebben de mogelijkheid om zichzelf te voeden, om inkomen te genereren en schoolgeld te betalen.

Zo kijken we samen vooruit, richting een hoopvolle toekomst!

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie