Een microkrediet levert een wezenlijke bijdrage aan arme gezinnen

In India wonen veel mensen in afgelegen gebieden en ze leven van wat groeit op hun stukje grond. Anderen zijn dagloners die leven van een minimuminkomen – ze komen nauwelijks rond.

Microkredieten

Afgelopen jaar werden er 15 microkredieten uitgegeven

%

Varkens

zijn het meest populair als microkrediet! Bijna iedereen kiest een big als microkrediet

Dorpjes bereikt

We verstrekken microkredieten en medische hulp aan mensen die op moeilijk bereikbare plaatsen wonen

Medische zorg en microkredieten

Lokaal richten we ons op het ondersteunen van de allerarmsten: mensen voor wie medische zorg onbereikbaar en onbetaalbaar is. In 2015 is Tree of Life in samenwerking met zendingsechtpaar Sam en Karin gestart met het uitgeven van microkredieten aan mensen de in afgelegen bergdorpjes wonen. 

Maar hiermee bedoelen we niet een microkrediet in de vorm zoals wij die in Nederland kennen. In plaats van geld krijgen mensen bijvoorbeeld een geit, een big of kuikens!

Project India: wist je dat…

Eén microkrediet de waarde heeft van ongeveer 35 euro?

Er 15 kredieten zijn verstrekt in 2021, ondanks de COVID-19 maatregelen?

De meeste mensen een kip of big kiezen als microkrediet?

Hoe werkt het?

De ontvangers van het microkrediet mesten de dieren vet en verkopen deze door, of verkopen de eieren van de kip. Het principe is dat het krediet wordt terugbetaald met bijvoorbeeld het teruggeven van twee kippen of het afstaan van een deel van de opbrengst bij verkoop van het dier.

Als mensen na een jaar de lening teruggeven, dan kan dit bedrag weer aan andere mensen worden gegeven als een lening. Zelf kunnen ze dan weer kuikens of een big voor zichzelf kopen. Het doel is om mensen een opstapje te geven om zichzelf te voorzien in eten en/of een inkomen door het verstrekte krediet.

Wie komt in aanmerking voor een microkrediet?

Voor het selecteren van mensen die het microkrediet ontvangen, wordt gebruik gemaakt van het bestaande netwerk van Sam en Karin. Een lokale voorganger of een betrouwbaar gebleken dorpshoofd geeft aan welke mensen in aanmerking komen, zo wordt het project geborgd in de gemeenschapsstructuur. Een succesfactor wat het aantal terugbetaalde kredieten vergroot, is het systeem van kleine zelfhulpgroepen.

In de praktijk kan dat er zo uit zien: zes vrouwen krijgen een krediet. Zij worden gekoppeld aan zes anderen die na hen de lening ontvangen. Zij kunnen komen kijken en helpen mee. Als het project succesvol is en het krediet is terugbetaald, dan krijgen de andere zes ook een lening in de vorm van een geit, kippen of een big!

Medische zorg en opleidingen

Sam en Karin zijn allebei medisch geschoold en zetten zich met liefde in voor de allerarmsten, waarvoor medische zorg vaak onbereikbaar is. Deels komt dit door een gebrek aan financiën, maar ook doordat ze ver weg wonen van een medische post. Hier hebben Sam en Karin wat op bedacht: ze gaan naar de mensen toe! Naast het bieden van medische zorg, delen ze ook kleding uit en werken ze samen met andere groepen om kerken te planten.

Daarnaast geeft het echtpaar ‘basisgezondheidscursussen’. Dit bestaat uit een theoriedeel en een stage. Als de studenten de cursus hebben afgerond, is het de bedoeling dat ze als eerstelijns gezondheidswerkers aan de slag kunnen. Sommigen van hen worden gevraagd om zelf ook de cursus te gaan geven. Sam en Karin zijn dan op de achtergrond aanwezig, met als doel dat voormalig studenten ook gezondheidscentra kunnen opzetten.

Veldwerkers

Sinds 1996 werken Sam en Karin Johnson beiden als verpleegkundigen in India. Ze zijn getrouwd en hebben drie zoons. Karin komt uit Nederland en Sam uit India. Ze zetten zich in voor mensen die geen of weinig toegang hebben tot medische zorg. Daarnaast overzien zij de uitgifte en terugbetaling van de microkredieten.

Samen bouwen aan de toekomst
Met Sam & Karin bouwt Tree of Life mee aan een betere toekomst voor de allerarmsten in India. Een microkrediet kan een belangrijk verschil maken op meerdere gebieden. Mensen hebben de mogelijkheid om zichzelf te voeden, om inkomen te genereren en schoolgeld te betalen. We ondersteunen Sam & Karin ook met een maandelijks bedrag om trainingen van gezondheidswerkers te kunnen realiseren.

Zo kijken we samen vooruit, richting een hoopvolle toekomst!

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen