Integriteit

Tree of Life streeft er in alles naar om integer te werken, waarbij openheid, transparantie en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Dit geldt zowel voor de werkers en vrijwilligers op het veld als voor de medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers in Nederland. Hierin willen we graag de onderlinge liefde toepassen die Christus ons leerde. Zodat iedereen aan onze onderlinge vrede en eenheid Gods liefde kan zien en ontdekken.

In de gedragscode staat beschreven wat er wordt verwacht van de (mede)werkers rondom integer en transparant handelen. Iedereen die een arbeidsrelatie heeft, is gevraagd om bij aanvang het document goed door te lezen en te ondertekenen. Niet omdat we elkaar niet vertrouwen, maar juist om te bevestigen dat we met “alle neuzen dezelfde kant op staan”. De gedragscode is voor Tree of Life een gemeenschappelijke basis om samen verder op door te bouwen. 

Tree of Life zal er alles aan doen om in binnen- en buitenland recht te doen aan iedereen: aan de boer, de trainer, de zendeling, andere contacten… Eén van de belangrijkste doelen van de stichting is om voor de lange termijn een verschil te maken in mensenlevens. Van uitzichtloosheid naar kansen en van hopeloosheid naar hoop. Bij dit alles willen we samen met mensen toewerken naar zelfredzaamheid in zelfvoorzienende projecten!

Wij werken vanuit de visie om mensen zelfredzaam te maken en als het ware ‘langszij’ te komen. We willen vooral niet al het bestaande overnemen, maar helpen en hoop bieden waar kan. Maar soms is de situatie er niet naar om direct aan de lange termijn te werken. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld eerst behoefte om te overleven tot de oogst. In deze situaties is dat natuurlijk prioriteit nummer één, maar het is niet de hoofdmoot van de werkwijze van Tree of Life. Als de mensen het hongerseizoen door zijn gekomen, kijken we vooruit: investeren in voedselzekerheid voor de lange termijn.

Tree of Life werkt op basis van vertrouwen: vertrouwen in God en in elkaar. Het is prachtig om te zien hoe de allerarmsten de kans krijgen om zelf een bestaan op te bouwen. Maar het blijft mensenwerk. Dat betekent dat niet altijd alles goed gaat. Soms zijn er ingewikkelde keuzes op ethisch en/of cultureel gebied. We leren van onze fouten en willen dat altijd blijven doen.

Is er iets wat je opvalt in ons werk, waarin je twijfelt aan de manier van handelen? Neem vooral contact met ons op! Graag zelfs. Hoe eerder we iets horen, hoe beter. We werken in dat geval zo snel als mogelijk mee aan een oplossing. Die verantwoordelijkheid nemen wij met beide armen aan.

Ik geef een gift

Nieuwsbrief ontvangen?
Privacy(Vereist)