Plan van aanpak

Samenredzaamheid, een vreemd Nederlands woord. Toch omschrijf het precies wat Tree of Life beoogt: mensen die zelfredzaam worden door samenwerking.

Impact op lange termijn

Wij helpen om zelfvoorzienende projecten op te zetten, waardoor arme mensen een kans krijgen om zelf een bestaan op te bouwen. Al voelt het als een uitzichtloze situatie, we geloven dat we een verschil mogen maken in mensenlevens. We zoeken daarbij naar interventies met een impact op lange termijn. Hiermee willen we Christus’ liefde heel praktisch gestalte geven.

Vanuit een lokale vraag en in samenwerking met lokale partners zetten we projecten op. Te denken valt aan landbouwtrainingen, trainingen op financieel gebied, beroepstrainingen en startkapitaal in de vorm van een microkrediet. Maar ook het opzetten van medische posten, zorg voor de weduwen en wezen en onderwijs voor kinderen en jongeren.

Maatwerk

Een plan van aanpak is altijd maatwerk, geen land en geen project zijn hetzelfde. Maar in grote lijnen kan een plan er zo uitzien: allereerst leggen we contacten met lokale leiders, we onderzoeken wat de nood is en maken samen een plan. De lokale mensen voeren het plan uit en Tree of Life biedt coaching en werft financieel support. We bidden voor de projecten en denken mee over praktische gang van zaken voor het werk van alledag.

Plan van aanpak

“Ik geloof in dit werk, we werken er naar toe dat projecten gewoon kunnen doordraaien als we de stekker uit de stichting zouden trekken. Omdat deze dan op eigen benen staan.”

Pieter Kruidenier
Medeoprichter Tree of Life

Ik wil bijdragen!

Yes, Ik wil deze missie ondersteunen