Armoede is niet alleen de afwezigheid van goederen of kennis. Het is ook het aanleren van een goede houding. We gebruiken in de trainingen hiervoor de term rentmeesterschap. We trainen mensen om trouw te zijn in de omgang met het weinige wat ze hebben en leren hen om dit te vermeerderen.

Angela was één van de cursisten en we hebben haar geïnterviewd voor en na de training. Als lerares had ze vanwege de crisis geen werk en kon ze haar kinderen niet te eten geven. Angela was ontzettend blij toen ze te horen kreeg dat ze geselecteerd was voor de training.

Nu deelt Angela haar kennis met haar buren, omdat zij ook zien dat haar gewassen goed groeien en een goede oogst geven. Een prachtig voorbeeld van hoe zij deze opgedane kennis en kunde doorgeeft!

Deel dit bericht