Waar we werken

Tree of Life bouwt in verschillende landen mee aan een hoopvolle toekomst voor de allerarmsten.

India

Onze werkers Sam & Karin zijn al meer dan 20 jaar actief als verpleegkundigen in afgelegen bergdorpjes in India. Ze geven voorlichting over gezondheidszorg en delen het evangelie. Ook zien zij toe op het uitgeven van microkredieten in de vorm van een kip, big of schaap.
LEES MEER OVER INDIA

 

Kameroen

Tree of Life ondersteunt sinds 2003 de opbouw van een biologische, zelfvoorzienende boerderij. In 2014 werd het trainingscentrum geheel zelfvoorzienend. De focus ligt nu op het trainen van lokale boeren in Foundations for Farming, zodat zij dit aan hun familie en buren kunnen leren.
LEES MEER OVER KAMEROEN

 

Kenia

Tree of Life organiseert landbouwtrainingen (FFF) in Kenia en bouwt aan een team om een trainingscentrum te realiseren.
LEES MEER OVER KENIA

 

Malawi

In Malawi ontwikkelen we samen met onze partner Stand as One een trainingscentrum voor dorpsontwikkeling. Er is ook een basisschool op het terrein. Er wordt gebouwd aan een demonstratietuin voor trainingen op het gebied van o.a. duurzaam landbouwen, koken en er is een voedselbos aangelegd. Het centrum beoogt zelfvoorzienend te worden en biedt werkgelegenheid aan de mensen van de 21 omringende dorpjes. Naar schatting bereiken we zo’n 12.000 mensen.
LEES MEER OVER MALAWI

 

Thailand

Al sinds 1978 werken Kees en Willemijn in Thailand, waar ze het Evangelie verspreiden. Ze bezoeken kankerpatiënten en koken voor hen. Ze zoeken mensen op in de gevangenis en Kees gaat voor in kerkdiensten in de regio Wiang pa pao.
LEES MEER OVER THAILAND

 

Oeganda

In Oeganda trainen we boeren in duurzame landbouw en planten bomen voor de productie van houtskool.
LEES MEER OVER OEGANDA

 

Curaçao

De jeugdwerkloosheid op Curaçao is hoog. Het trainingscentrum biedt jongeren de kans op een beroepsopleiding in duurzame landbouw.
LEES MEER OVER CURAÇAO