Pastor training

Tree of life wil graag met lokale partnerorganisatie More Than A Mile Deep (MMD) samen verdiepend onderwijs geven in Bijbelse waarheden, zodat God de rest van de week net zo relevant is als op zondag.

Ook kerk op maandag: pastors trainen in Malawi

Lokale voorgangers in Malawi hebben vaak geen opleiding gehad. Het leiden van een kerk is hen ‘overkomen’, omdat ze kunnen lezen en schrijven. Of ze ervaren een sterke roeping tot dit werk, of omdat ze natuurlijke leiderschapskwaliteiten bezitten. Deze voorgangers zijn sterk in evangeliseren en mensen betrekken.

Dit is fantastisch, maar er is duidelijk minder ontwikkeling op het gebied van structureel onderwijs en diaconaat. Veel kerkgangers vieren de zondagse dienst uitbundig, maar van maandag tot zaterdag is het vaak weinig relevant voor het gezinsleven of op de werkvloer.


Evangelie met opgestroopte mouwen

In de kerken is vaak geen bewustzijn of verlangen om een verschil te maken in hun omgeving. Hoewel armoede vaak als schuldige wordt aangewezen, ontbreekt er ook kennis dat Bijbelse waarheden relevant zijn voor maatschappelijke thema’s.

Het Goede Nieuws is niet alleen bedoeld voor hoop in de toekomst, maar ook als een realiteit voor vandaag. Reële noden zoals honger, ziekten, gebrek aan onderwijs en werkgelegenheid vragen om duurzame en praktische oplossingen. Dit vraagt om daadkrachtige christenen die samen als kerk voorleven hoe dit eruit ziet. Oplossingen die praktisch zijn en vragen om daadkrachtige christenen met opgestroopte mouwen.


Actieplan
Verandering begint bij een goed begrip van Gods Woord, de Bijbel. Voorgangers hebben aanzien in Malawi en zijn potentieel belangrijke partners in duurzame veranderingen in de gemeenschap. Een kerk brengt mensen samen én kan van daaruit een groot bereik hebben:

  • Leiders worden opgeleid en leren om Bijbelse waarheden te koppelen aan maatschappelijke thema’s;
  • In kerken waar leiders op die manier getraind worden, ontstaat de bewustwording dat zij een verschil kunnen maken;
  • Gemeenten krijgen het verlangen om praktisch iets te betekenen in de maatschappelijke problemen om hen heen.


Het begint allemaal op Mitongwe

Op Mitongwe trainingscentrum is begin 2020 een kerk gesticht. Deze kerk wordt geleid door Jeremiah Mfune, één van de weinige voorgangers in de omgeving die een goede theologie-opleiding heeft genoten. De kerk is begonnen met bruggen bouwen naar andere leiders door hen uit te nodigen op een interkerkelijke bidstond. Bij de eerste ontmoetingen voelde de leiders zich wat onwennig in elkaars gezelschap, maar het vertrouwen groeide gaandeweg.

De tweede stap was het vieren van gezamenlijke diensten op christelijke feestdagen. Het getuigenis dat ervan uitgaat is groot!

 

Toerusting en uitreiken
Er is een grote behoefte aan toerusting onder deze groep predikanten. Samen met MMD biedt Tree of Life trainingen aan op het Mitongwe Trainingscentrum die op maat zijn gemaakt voor kerkleiders die leven op het platteland.

Het onderwijs begint bij de voorganger zelf; zijn relatie met God, zijn gezin, roeping en zorg voor zijn gemeente. Zij worden toegerust, zodat ze hun eigen mensen kunnen trainen en gezamenlijk problemen kunnen aanpakken.

 

Verwachte resultaten
Ons gebed en inzet is dat kerkleiders, hun gezin en gemeenten mogen:

  • ​​Groei​en​ in ​zorg voor eigen gezin en verstaan van hun Bijbelse roeping;
  • ​Uitvoering geven aan ​de Bijbelse opdracht om een ‘plan voor de armen’ te maken​;​
  • ​Bijdragen aan een toename van lokaal eigenaarschap van maatschappelijke problemen​ door hun gemeenten.

Wist je dat…

Er afgelopen seizoen 24 kerkleiders zijn getraind?

z

En dat er 18 van hen op geleid zijn om deze training in hun eigen kerk aan te bieden!

Tree of Life het komende seizoen 25 nieuwe voorgangers en hun echtgenotes deze training wil aanbieden én de eerstejaars cursisten blijft coachen!

De tweedejaars interactieve training bestaat uit 37 lesdagen?

Meer opties voor doneren

Begroting kosten  

4 seminars (16 dagen onderwijs incl. maaltijden) € 2825
Coaching (21 dagen intervisie/coaching sessies incl. maaltijden) € 3700
Coach de trainers (6 dagen) € 1075
Gezamenlijke viering, voorbereidingen en diploma bijeenkomst € 1100
Totaal (NB. Een detail begroting is beschikbaar indien gewenst) € 8700