Gebundelde krachten voor een mooie samenwerking en een grotere impact!

Compassion Kenia & Foundations for Farming trainen samen een speciale doelgroep, namelijk de ouders/verzorgers van kinderen die zijn opgenomen in Compassion sponsorprojecten.

Tot begin 2020 gaf Compassion ouders/verzorgers maïs en mest om in te zaaien. Door verschillende omstandigheden zijn de oogsten afgelopen jaren tegengevallen. De lage opbrengsten waren niet genoeg om alle monden te voeden. Omdat honger grote impact heeft op de ontwikkeling van kinderen, is het belangrijk om actie te ondernemen.

De Foundations for Farming training kwam daarom als geroepen. Ouders en verzorgers werden uitgenodigd voor een driedaagse training in duurzame landbouw. De reacties waren erg positief! Mensen hebben het als heel waardevol ervaren: begrijpelijke theorie, goede uitleg en direct toepasbaar in de praktijk.

De wens is om in Isiolo een trainingscentrum te bouwen, wat gelegenheid geeft om meer boeren te trainen. Er kunnen dan ook trainers worden opgeleid die hun kennis elders in Kenia kunnen gaan verspreiden.

IK DONEER OOK!

Yes, ik draag bij aan deze visie