Duurzame projecten

‘Give a man a fish and he will eat for one day; teach him how to fish and he will eat for life’

 Deze uitspraak laat zien waarom we in duurzame zelfvoorzienende projecten geloven. Tree of Life komt langszij om armoede te bestrijden. We richten ons voornamelijk op landbouwers, omdat zij heel belangrijk zijn voor de voedselvoorziening.

Het doel is dat projecten binnen afzienbare tijd zelfstandig worden en dat er vanuit die projecten nieuwe projecten ontstaan. Zo leren vele boeren wat het inhoudt om duurzaam te landbouwen en om deze kennis door te geven – zodat anderen ook hun bestaan kunnen verbeteren.

Worldmap

India
Microkredieten & gezondheidszorg

Kameroen
Trainingscentrum met demonstratietuin, kerk & microkredieten

Kenia
Trainingen in duurzame landbouw in samenwerking met Compassion

Malawi

Trainingscentrum met demonstratietuin, basisschool, pastorale- & gezondheidszorg

Thailand
Kerkdiensten in gevangenissen & ziekenbezoek

Angola
Boeren trainen & bouw gezondheidscentrum

Farming, Finance, Family & Faith

De ‘4 F-en’ zijn belangrijke pijlers voor het werk van Tree of Life:
Farming: landbouwtrainingen die impact hebben op de voedselvoorziening en inkomsten van een boerengezin
Finance: als de ergste honger gestild is, is het tijd om een goede financiële planning te maken
Family: gezonde gezinswaarden liggen aan de basis van een stabiel bestaan
Faith: wij geven alle trainingen vanuit het christelijk geloof. De vooruitgang van een gemeenschap zit niet alleen in gedragsverandering, maar ook in verandering van het denken