Goed doel opnemen in testament

Als u wilt schenken aan een goed doel vanuit een erfenis, moet dat vastgelegd worden in een testament. Zonder een testament gaat de erfenis naar juridische erfgenamen, en als die er niet zijn, vervalt de erfenis aan de overheid.  In Nederland is testamentaire vastlegging dus wettelijk verplicht om rechtsgeldig te zijn. Een testament moet worden opgesteld door een notaris, die het vervolgens verplicht registreert in het Centraal Testamentregister. 

Tree of Life is de internationale werknaam van de stichting. Voor officiële documenten heet de stichting Charity hands.

Voorbeeldteksten testament
Afhankelijk van uw wensen kan uw notaris een van de volgende formuleringen in uw testament opnemen: 

Ik benoem tot mijn erfgenaam stichting Charity Hands, kantoor houdende Boylestraat 34, 6718 XM, Ede geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30218748. 

Indien u meerdere erfgenamen wilt benoemen: 

Ik benoem tot mijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel of voor [x]% van mijn nalatenschap: […] 

Bij een legaat:
Ik legateer aan stichting Charity Hands, kantoor houdende houdende Boylestraat 34, 6718 XM, Ede geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30218748, een bedrag van €[x] of mijn banktegoeden, of een deel van [x]% van de waarde van mijn nalatenschap, vrij van rechten en plichten. 

Het Kamer van Koophandel-nummer dient om uw erfgenaam te kunnen identificeren. Ook al verandert het adres of zelfs de naam van de ervende organisatie, dat nummer blijft altijd hetzelfde.

Bijzondere constructies
In sommige gevallen kunnen bijzondere constructies rond uw nalatenschap interessant zijn. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld fiscale aspecten, maar ook met persoonlijke omstandigheden.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk bezittingen bij leven te schenken aan Charity Hands, maar daarvan wel een vruchtgebruik te houden. Of u laat uw huis na, maar wil wel dat uw partner daar nog een tijdlang kan blijven wonen. Wij zoeken graag met u en eventueel uw fiscaal adviseur of notaris naar een passende oplossing.

Voor meer informatie en het stellen van al uw vragen kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar info@treeoflife.international.

Naam